Bezpieczeństwo naszej Kamienicy

Wielokrotnie w historii naszek Kamienicy dochodziło do kradzieży oraz napadów na naszych Mieszkańców. Głośna sprawa w naszej społeczności, która miała miejsce pod koniec 2015 roku, pokazała jak słabo dbamy o nasze bezpieczeństwo. Na jesieni ubiegłego roku, miała miejsce kradzież w mieszkaniu na V klatce. Jako że poprzedni Zarząd zainstalował system monitoringu próba odnalezienia sprawców wygladała na dość łatwą. Nikt jednak nie przewidział, że zuchwałość złodziei będzie aż tak wielka. Kilka dni po wspomnianej kradzieży, włamano się do Biura ADM wyważając drzwi wejściowe. Nie było to trudne zważywszy, że drzwi były bardzo wiekowe, a zarazem (jak się okazało) bardzo liche.

Włamywacze ukradli istotny element, dzięki któremu mogli zostać rozpoznani – rejestrator obrazu. Bez najważniejszego elementu systemu monitoringu, włamywacze pozostali bezkarni.

Obecnie Zarzad zainwestował w nowe, certyfikowane, antywłamaniowe drzwi stalowe, a także zmodernizował system monitoringu. Nowe usytuowanie kamer oraz zwiększenie ich ilości pozwoli nam na większy nadzór naszej Kamienicy.

Nadmienić trzeba także, że wszystkie kamery, które wydawać by się mogło, że rejestrują okna naszych Mieszkańców, na rejestratorze posiadają tak zwane „martwe pola”. Podczas nagrywania tego co sie dzieje na naszym podwórku, okna lokatorów sa całkowicie niewidoczne poprzez nałożenie na obraz „czarnych zasłon”. Tym samym nasze bezpieczeństwo nie jest sprzeczne z Państwa intymnością zacisza domowego.