Telefony alarmowe i kontaktowe

Telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy: 112

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Straż pożarna: 998

Awaria wodociągów: 994

Awaria elektryczności: 22 821 31 31

Ważne telefony

Prezes Spółdzielni – Weneta Przybyłowska: 502 223 916

Wiceprezes ds. finansowych – Andrzej Piotrowski: 781 989 353

Wiceprezes ds. technicznych – Mateusz Trąbiński: 605 220 863

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jan Ulaczyk: 504 331 443

 

Gospodarz – wszelkie sprawy bieżące – p. Rafał tel. 508 776 858

Elektryk – p. Jacek Godlewski: 722 399 689

Hydraulik – p. Piotr Markiewicz: 605 037 722 

 

 

Policja – Dzielnicowy – 600 997 805 S

Straż miejska: 986  

Straż miejska – SMS interwencyjny: 723 986 112

Urzędy:

 Urząd Dzielnicy Śródmieście :                                                              Nowogrodzka 43, Warszawa, telefon: 22 699 82  09  www.srodmiescie.warszawa.pl/

ZUS Warszawa Śródmieście:                                                               Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa, telefon: 22 560 16 00                        ZUS : http://www.zus.pl/

Pomoc społeczna :                                https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna                                      Centrum Pomocy Społecznej Warszawa Śródmieście,  Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa, telefon: 22 628 07 12

Telefon zaufania                                                                                 Warszawski informator o pomocy  http://www.uzaleznienia.org.pl/Warszawa/telefony-zaufania