Dr med. Piotr Zborowski

Bardzo popularny na Powiślu lekarz­ społecznik.

Od pierwszych chwil powstania zalążka „Nowego Zjednoczenia” pracował w Zarządzie Spółdzielni jako skarbnik. Z tytułu pełnienia tej funkcji bardzo się zasłużył dla Spółdzielni w prowadzeniu wspólnych z Antonim Mucharskim bojów o kredyty.

Od 1943r. Pełnił funkcję prezesa, którym został wybrany na Walnym Zgromadzeniu w styczniu 1946r.

Do Zarządu Spółdzielni weszli wówczas także Stanisław Hunter oraz Józef Konwerski.

W latach późniejszych dr Zborowski pełnił funkcję prezesa Rady Nadzorczej.