Władze i Dokumenty Spółdzielni

Zarząd:

Prezes – Weneta Przybyłowska – Wiceprezes do spraw finansów – Andrzej Piotrowski – Wiceprezes do spraw technicznych – Mateusz Trąbiński –

Rada Nadzorcza:

Jan Ulaczyk – Katarzyna Brzezińska-Zielińska, Piotr Grodzki, ………..  

Dane rejestrowe:

KRS 0000163711, NIP 525-10-07-019, Regon 000490234, Konto bankowe …………………………………………………  

 Dane nieruchomości:

KW WA4M/00021533/3 , działka nr 6983