Pisma dla mieszkańców

Uchwała nr 7/2024 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Nowe Zjednoczenie” w sprawie aktualizacji powierzchni lokali i udziałów (PDF)

Ogłoszenie o wyborze komisji przargowej (Dokument PDF)

Pismo w sprawie wybóru audytora na 2023 rok – zapytanie ofertowe (Dokument PDF)

Zaproszenie Zarządu Spółdzielni budowlano-Mieszkaniowej Nowe Zjednoczenie na Walne Zgromadzenie Członków (Dokument PDF)

Pismo w sprawie planowanych inwestycji na rok 2023 (Dokument PDF)

ODLICZENIE OD PODATKU ZA 2022r od nieruchomości (Dokument PDF)

Zawiadomienie o zmianie stawek mediów – Veolia i MPWiK (Dokument PDF)

INFORMACJA DOTYCZACA PODWYZKI CZYNSZU 2023 (Dokument PDF)

ZMIANA STAWEK CZYNSZU OD 1 MARCA 2023 (Dokument PDF)

Informacja o Walnym Zgromadzeniu 05.10.2022 (Dokument docx)

Załącznik Porządku obrad Walnego Zgromadzenia na dzień 05.10.2022 (Dokument PDF)

Informacja o Walnym Zgromadzeniu 15.06.2022 (Dokument PDF)

Wyjaśnienie dotyczące zmiany sposobu rozliczania za media 28.05.2022 (Dokument PDF)

Pismo dotyczące zmiany stawki za energię za maj 2022 roku (Dokument PDF)

Pismo dotyczące zmiany stawki eksploatacyjnej od 01.04.2022 (Dokument PDF)

Pismo dotyczące remontu piwnic z dnia 17.11.2021 (Dokument doc)

Pismo dotyczące stanu technicznego balkonów z dnia 14.07.2021 (Dokument PDF)

Pytania mieszkańców w sprawie remontów i odpowiedzi zarządu  (Dokument PDF)

Pismo do mieszkańców w sprawie remontów datowane na 30.05.2021  (Dokument doc)

Pismo do mieszkańców remont kanalizacji etap II  (Dokument doc)

Zaliczka eksploatacyjna  (Dokument doc)

Informacja uzupełniająca do rozliczenia mediów za 2020r  (Dokument PDF)

Pismo ws I etapu kanalizacji  (Dokument PDF)