Zakończone remonty

Zakończone remonty:

  1. Wykonanie wspólnie ze wspólnotą ze Smulikowskiego opaski dociskowej przy murze oporowym pomiędzy nieruchomościami Dobra 22/24 a Smulikowskiego – zakończenie w listopadzie 2020r
  2. W  lutym 2021r zostały zakończone prace remontowe w trybie „awarii” I odcinka kanalizacji : wewnątrz budynku , w piwnicach kl. IV i na zewnątrz budynku : wyprowadzenie instalacji sanitarnej z piwnic kl.IV  na podwórze – studzienka na trawniku przy kl. IV.