Rozliczenia ze spółdzielnią

DOKUMENT OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH W FORMACIE PDF

Konto bankowe : Alior Bank SA

83 2490 0005 0000 4530 2951 9374

Czynsz płatny jest z góry do każdego 15 dnia miesiąca
Opóźnienia w czynszu skutkują naliczaniem odsetek umownych.