Dane spółdzielni

 

Adres:

ul.Dobra 22/24

00-388 Warszawa 

Dane rejestrowe:

KRS 0000163711, NIP 525-10-07-019, Regon 000490234,

Konto bankowe : Alior Bank SA

83 2490 0005 0000 4530 2951 9374

Dane nieruchomości:

KW WA4M/00021533/3 , działka nr 6983