Telefony alarmowe i kontaktowe

Telefony alarmowe

Europejski numer alarmowy: 112

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Policja – Dzielnicowy – 600 997 805

Straż miejska: 986

Straż miejska – SMS interwencyjny: 723 986 112

Straż pożarna: 998

Awaria wodociągów: 994

Awaria elektryczności: 22 821 31 31

Urzędy:

Urząd Dzielnicy Śródmieście :

ul. Nowogrodzka 43, Warszawa,

telefon: 22 699 82  09

www.srodmiescie.warszawa.pl

ZUS Warszawa Śródmieście:

ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa,

telefon: 22 560 16 00

www.zus.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Śródmieście

00-680 Warszawa
ul. Żurawia 43
tel.: 22 628 07 12
fax.: 22 626 91 32
www.ops-srodmiescie.waw.pl

Telefon zaufania

Warszawski informator o pomocy

www.uzaleznienia.org.pl/telefony-zaufania