Władze Spółdzielni

Zarząd:

Prezes – Weneta Przybyłowska

Wiceprezes do spraw finansów – Andrzej Piotrowski

Wiceprezes do spraw technicznych – Mateusz Trąbiński

Rada Nadzorcza:

Justyna Ulaczyk , Anna Goliszewska, Renata Grzesik, Jacek Życiński

Dane rejestrowe:

KRS 0000163711, NIP 525-10-07-019, Regon 000490234,

Konto bankowe : Alior Bank SA

83 2490 0005 0000 4530 2951 9374

Czynsz płatny jest z góry do każdego 15 dnia miesiąca
Opóźnienia w czynszu skutkują naliczaniem odsetek umownych.

 Dane nieruchomości:

KW WA4M/00021533/3 , działka nr 6983