Badanie sprawozdania finansowego spółdzielni Nowe Zjednoczenie za 2023 rok

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Nowe Zjednoczenie” w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok. Poniżej znajduje się dokument w formacie PDF, który jest zapytaniem ofertowym skierowanym do prawidłowego wyboru audytora na rok 2023.

Wybór audytora na 2023 rok – zapytanie ofertowe (Dokument PDF)