Archiwum: | Dokumenty

Druki i Wnioski

  REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ REGULAMIN ROZLICZNIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI „NOWE ZJEDNOCZENIE” REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW MEDIÓW ZGŁOSZENIE PRAC MODERNIZACYJNO-REMONTOWYCH W LOKALU ZGŁOSZENIE PRAC MODERNIZACYJNO-REMONTOWYCH W PIWNICY ZGŁOSZENIE PRAC MODERNIZACYJNO-REMONTOWYCH W LOKALU WERSJA_1 PROTOKÓŁ ODBIORU CZEŚCIOWEGO I OSTATECZNEGO ROBÓT REMONTOWYCH DEKLARACJA […]

Czytaj dalej...

Ustawy

Prawo spółdzielcze. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy. Dokument w formacie PDFPobierz Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dokument w formacie PDFPobierz Ustawa z dnia 9 […]

Czytaj dalej...