Henryk Nurowski

Nurowski1923 – 1987 Prof. Dr hab. ekonomiki, prorektor Szkoły Inżynieryjnej im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu ds. dydaktyki i wychowania. Kawaler Krzyża Odrodzenia Polski, odznaczony medalem KEN i licznymi innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Członek „Nowego Zjednoczenia” od 1953 r. ,w latach 70- tych prezes Spółdzielni.

Do jego zasług należą:

  • zainstalowanie wind (1973 r.),
  • odnowienie zniszczonej elewacji (1972-1973 ),
  • nakrycie domu nowym dachem,
  • wyłożenie bramy witromozaiką i parterów klatek schodowych boazerią,
  • wymiana instalacji gazu miejskiego na ziemny (1976 r.).

Autor broszury z historii Spółdzielni pt. „Pół wieku Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Nowe Zjednoczenie” w Warszawie – Powiśle, ul. Dobra 22/24, 1931 – 3 grudnia 1981” opartej na nieistniejącej dziś dokumentacji archiwalnej domu.