Lustracja

Obecnie pracujemy nad kompletowaniem dokumentacji na czekającą naszą Spółdzielnię lustrację. Jest to bardzo żmudna praca, ale bardzo istotna do wykonania. Niestety, przez kilkanaście lat nasza Spółdzielnia nie poddawała sie obowiązkowej lustracji, przez co obecnie mamy bardzo dużo na głowie. Odszukujemy istotne do przeprowadzenia lustracji dokumeny i staramy się przygotować się do niej jak najlepiej!

Lustracja przeprowadzona zostanie pod koniec roku i zajmie ponad 30 dni roboczych, podczas których będzie musiał uczestniczyć pracownik naszego Zarządu!

Przy tej okazji staramy się scyfryzować nasze archiwum dokumentów, co pozwoli w przyszłości na łatwiejszy dostęp do wszystkich dokumentów, uchwał, sprawozdań, itp.