Remont dachu – prace przygotowawcze

Remont dachu – prace przygotowawcze

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy proces przygotowawczy do remontu dachu. W tym celu kolejny raz zostaną przeprowadzone wizje lokalne w mieszkaniach – pęknięcia i rysy. Prośba zatem do państwa o udostępnienie lokali w terminach podanych poniżej. Część lokali z pęknięciami i rysami  była opisana  w opinii technicznej z 2012r. Aby mieć materiał porównawczy   chcemy obejrzeć lokale ponownie, a szczególnie te w których są jakieś wady/uszkodzenia – tu wizyta jest konieczna.

 Proszę zgłaszać nr lokali pod numerem tel. 697 491 180.

  Czas oględzin szacowany jest na ok. 10-15 minut na lokal.

Wizyty w lokalach mieszkalnych rozpoczynamy rano od godz. 08.00.

 Dla osób , które chciałyby wcześniej udostępnić lokal, jest możliwość umówienia wizyty od 07.00 rano, po uprzednim zgłoszeniu bezpośrednio do wykonawcy .

  Dariusz Karolak Firma TKM tel. 604 115 208

Harmonogram:

Dnia  18.05.2021 , wtorek  klatki  I , II i III, od godz. 08.00

Dnia 19.05.2021, środa , klatki IV i V od godz. 08.00

chyba , że umówicie się państwo na wcześniejszą godzinę bezpośrednio z wykonawcą.