Zakończenie ekspertyz i plany kontynuowania remontu kanalizacji

Zakończenie ekspertyz i plany kontynuowania remontu kanalizacji – w zakładce „Pisma do mieszkańców”.