Pismo w sprawie planowanych inwestycji na rok 2023

Drodzy Mieszkańcy,

Zwracamy się do Państwa w sprawie planowanego Walnego Zgromadzenia dotyczącego m.in. planu remontów i
wyboru sposobu ich finansowania. Spotkanie nie odbędzie się w terminie przyspieszonym, a w standardowym – to
znaczy do czerwca tego roku kalendarzowego. Chcielibyśmy omówić wtedy szczegółowo kluczowy temat remontu
elewacji i balkonów oraz przedstawić do wyboru Walnego Zgromadzenia dostępne formy finansowania tej
inwestycji.

Dokładna informacja znajduje się w poniższym dokumencie.

Pismo w sprawie planowanych inwestycji na rok 2023