ODLICZENIE OD PODATKU ZA 2022r od nieruchomości

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, iż nasza kamienica figuruje w rejestrze zabytków Zarząd informuje, że w zeznaniu podatkowym za 2022r istnieje możliwość odliczenia 50% wpłat z tytułu funduszu remontowego i rozliczenia go w deklaracji podatkowej proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Dokładna informacja znajduje się w poniższym dokumencie.

ODLICZENIE OD PODATKU ZA 2022r od nieruchomości