ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Nowe Zjednoczenie” na podstawie art.8 pkt 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółdzielni zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które rozpocznie się  się w dniu 5 Października 2022r o godz. 18 w sali 512 (piętro 5)  w siedzibie ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO przy Ulicy Smulikowskiego 6/8 . Planujemy zamknąć walne o godzinie 22.00

Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu Członków w biurze Spółdzielni przy ul. Dobrej 22/24 lok 64 ( kl. IV, poziom -1) począwszy od dnia 21 Września 2022r i będą dostępne w godzinach pracy biura tj. we środy w godz.17.00 – 19.00 .

Informacja o Walnym Zgromadzeniu 05.10.2022 (Dokument docx)

Załącznik Porządku obrad Walnego Zgromadzenia na dzień 05.10.2022 (Dokument PDF)